You are here

Obnova průčelí Gymnasia Elišky Krásnohorské, Praha – Michle, 2011

Obnova průčelí Gymnasia Elišky Krásnohorské, Praha – Michle
projekt - 2010
realizace - 2011
rámcové náklady

-

12 mil. Kč

architektonické řešení - StAr atelier
externí spolupráce - Pavel Podlipný
počet podlaží

-

6

fotografie

-

Pavel Podlipný