You are here

O nás

Profilová fotka

Atelier jsme založili v roce 2004 v Praze.

Zabýváme se projektováním všech druhů staveb od drobných stavebních úprav, rodinných a bytových domů přes komerční prostory, veřejné budovy, výrobní haly až po urbanistické studie a navrhováním soukromých i veřejných interiérů.

Klademe důraz na kvalitu výsledného díla, a proto při spolupráci s námi získáte kompletní projektovou dokumentaci od konceptu, přes projekt pro územní řízení a stavební povolení, až po projekt pro provedení stavby. Pomůžeme vám s výběrem dodavatele, zajistíme autorské dozory na stavbě a případně inženýrskou činnost (jednání s dotčenými orgány státní správy).

Po celou dobu projektování spolupracujeme se spolehlivými a kvalitními odborníky na konstrukci staveb, vytápění, zdravotechnické instalace, elektro instalace silnoproudé a slaboproudé, vzduchotechnické zařízení a požární bezpečnost staveb a dalšími.

Naší výhodou jsou hluboké zkušenosti nejen v oblasti architektury, ale také ve stavebnictví. Výsledkem naší práce je projektová dokumentace zpracovaná s ohledem na správné a technicky proveditelné řešení, které našim zákazníkům přinese užitek nejen z hlediska estetického, ale i funkčního.

Cílem je vám poskytnout úplný servis, a proto jsou externími členy našeho týmu také osvědčení dodavatelé a výrobci tak, aby na konci naší práce byla co nejlepší realizace vašeho stavebního záměru bez ohledu na velikost či složitost zakázky.

 

Ing. Martina Karafiátová
Ing. arch. Jan Maloušek